Erdek Tarihi

Hadrian Tapınağı Bandırma Erdek karayolu üzerinde Düzler köyünün girişinde, yolun hemen kuzeyinde yer almaktadır. Zemim katını oluşturan galerilerin bir bölümü günümüze gelen Hadrian tapınağı, 
kenti ziyaret eden antik araştırmacıların en çok dikkatine çeken yapılardan biridir. Tapınağın güneydoğu kısmında krepis ve mermer döşeli zemin, frizler korinth sütun başlıkları sima ile diğer kısımlara ait eserler parçalar halinde dışarıya çıkarılmıştır.

M.S birinci yüzyılda inşaasına başlanan tapınak ile ilgili ilk bilgilere M.s ikinci yüzyıl yazarlarından Scolast  Lucianus'dan elde ediyoruz.

Mali sıkıntılar nedeni ile inşaası uzun zaman devam eden tapınağın imparator hadrian'ın yaptığı yardımlarla tamamlandığını Lucianos'tan öğreniyoruz. Araştırmacılar M.s 117 yılında meydana gelen deprem üzerine imparator Hadrian'ın M.s 124 yılında Kyzikos'a geldiğini, kentin ve tapınağın tahrip olduğunu görerek maddi yardımda bulunması üzerine kentin onarıldığını ve tapınağında inşaasına başladığını kabul ederler, olasılıkla ilkin Jüpiter (Zeus) adına yapılan tapınak parasal desteği nedeni ile imparator Hadrian'a adanmış olmalıdır. Lübnan'daki Baalbek tapınağı Hadrian tapınağı'na benzerliği ile dikkat çekmektedir. Her iki tapınağında Zeus (Jüpiter) adına yaptırılmış olması mimarı 
benzerliği açıklayan nedenlerden bir tanesidir.